WP-CLI osnove

WP-CLI osnove WPAurora

Ubrzanje svakodnevnog rada je cilj u bilo kom poslu. Većina stvari koje radimo može biti optimizovana u cilju sprečavanja ponavljanja određenih koraka prethodnim dobrim definisanjem istih. Takvim planiranjem skraćujemo posao i rad na zamornim zadacima koji se ponavljaju.


WP-CLI je jedan od alata koji služi za održavanje WordPress sajtova pomoću komandne linije. U nekoliko koraka moći ćete da uradite nešto za šta vam je kroz WordPress GUI (korisnički interfejs) potrebno mnogo, mnogo više vremena. WP-CLI je namenjen WordPress programerima, administratorima, osobama koje se bave održavanjem velikog broja sajtova ili jednostavno “vole” komandnu liniju.

Šta sve možete pomoću WP-CLI alata

 • Instalacija WordPress-a
 • Ažuriranje, stvaranje rezervnih kopija
 • Instalacija tema i pluginova
 • Kreiranje child tema
 • Postavljanje velikog broja slika (bulk upload)
 • Korišćenje baze, ažuriranje optimizacija, pravljenje kopija, vraćanje rezervne kopije (backup/restore)
 • Rad sa korisničkim nalozima, kreiranje, brisanje, rad sa pravima pristupa
 • Search and replace u bazi podataka

Šta je potrebno da biste instalirali WP-CLI

 • PHP 5.3.2 ili novija verzija
 • WordPress 3.4 ili novija verzija
 • UNIX okruženje (Linux, Mac)
  *Windows može biti problematičan

Instalacija WP-CLI

Morate imate SSH konekciju ka serveru (ovo nije omogućeno u svim hosting paketima!).

Instalacija pomoću curl komande:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar


Nakon istalacije morate dati prava za izvršavanje:

chmod +x wp-cli.phar


Opcioni korak podesiti alias wp

sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

Praktični primeri

Instalacija WordPress-a

#korak 1 preuzimanje WordPress verzije sa zvaničnog servera
wp core download
#korak 2 konfiguracija (ekvivalentno – podešavanje wp-config fajla)
wp core config –prompt
#korak 3 setovanje osnovnih paremetara (naziv sajta, email, admin user)
wp core install –prompt
#korak 3 varijanta 2
wp core install –url=”https://wpaurora.com” –title=”WPAurora” –admin_user=”root” –admin_password=”P@$$w0rd” –admin_email=”urost@wpaurora.com”
#korak 4 (opcioni korak), provera verzije
wp core version
#korak 5 (opcioni korak), provera da li postoji update WordPress-a
wp core check-update

Instalacija tema

#informacije o temi
wp theme get simone
#prikaz liste tema koje ste nekada ranije instalirali
wp theme list
#aktivacije teme ( u ovom primeru twentysixteen)
wp theme activate twentysixteen
#instalacija nove teme po imenu
wp theme install simone
#instalacija i aktivacija nove teme po imenu
wp theme install simone –activate
#pretraga po oficijalnom repozitorijumu tema
wp theme search sim
#status tema (neaktivne i aktivne)
wp theme status
#brisanje tema
wp theme delete simone

Instalacija pluginova

#lista svih pluginova (unutar trenutne instalacije)
wp plugin list
#aktivacija akismet plugina
wp plugin activate akismet
#deaktivacija svih pluginova
wp plugin deactivate –all
#brisanje akismet plugina
wp plugin delete akismet
#instalcija i aktivacija woocommerce plugina
wp plugin install woocommerce –activate
#deaktivacija plugina
wp plugin deactivate akismet
#ažuriranje svih pluginova na vašem sajtu
wp plugin update –all

Ažuriranje WordPress-a, tema i pluginova

#ažuriranje WordPress-a
wp core update
#ažuriranje željene verzije
wp core update –version=4.8
#ažuriranje određenog plugin-a (npr. woocommerce)
wp plugin update woocommerce
#ažuriranje svih pluginova
wp plugin update –all
#ažuriranje svih tema
wp themes update –all
#provera verodostojnosti WordPress fajlova
wp core verify-checksums

Rad sa bazom

#kreiranje baze
wp db create
#brisanje svih tabela u bazi
wp db drop –yes
#mysql konzola
wp db cli
#optimizacija tabele
wp db optimize
#pretraga podataka
wp db search
#resetovanje WordPress instalacije
wp db reset –force –yes

Kreiranje child teme

#ako ne znate sve opcije
wp scaffold child-theme–help
#generisanje child teme
wp scaffold child-theme simone-child -prompt

Rad sa slikama

#”regeneracija” fotografija (bez plugina)
wp media regenerate –yes

Generisanje custom post type (npr. recept)

#generisanje custom post type recept unutar teme simone
wp scaffold post-type recept –label=Recept –theme=simone

Search and replace  (izmena podataka unutar baze)

#idealno za promenu adrese sajta prilikom migracije
wp search-replace stara-fraza nova-fraza

Zaključak

WP-CLI je veoma moćan alat za održavanje vašeg WordPress sajta pomoću komandne linije. Neki od zadataka koji mogu biti ispunjeni su održavanje baze, pravljenje rezervne kopije (backup), rad sa člancima, komentarima, korisničkim nalozima i još mnogo toga. Još jedan od alata vezan za WordPress koji funkcioniše po principu komandne linije je WPScan (detaljnije o tome). Koju komandu vi svakodnevno koristite? Podelite svoja iskustva sa nama u komentarima.

Korisni linkovi:

 • Lista trenutno dostupnih komandi za wp-cli
 • Zvanična stranica wp-cli alata
 • Kako da pomognete projektu wp-cli (link)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.