Kako sprečiti krađu slika u WordPress-u

Kako sprečiti krađu slika u WordPress-u

Krađa slika je uobičajeni problem sa kojim se fotografi redovno suočavaju. Nedavno nas je jedan od čitalaca pitao da li postoji način da se spreči krađa slika u WordPress-u. U ovom članku ćemo podeliti sa vama dva načina kako da to uradite.

O krađi slika i autorskom pravu

Zakoni o zaštiti autorskog prava su univerzalni i primenjuju se širom sveta. Originalni autor automatski postaje vlasnik autorskih prava na svoj kreativni rad. Iako nekada autori to ne označe na svom sajtu, treba pretpostaviti da je sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovo se odnosi na slike, tekstove, video snimke ili bilo koji drugi oblik sadržaja koji je dostupan na vebu.

Problem je u tome što se slike i tekstovi mogu lako kopirati. Mnogi ljudi misle da niko neće otkriti da su ukrali sliku i iskoristili je na sopstvenom veb-sajtu. Ne samo da nije legalno ukrasti tuđi rad, već nije ni etički. Postoji mnogo izvora gde možete lako naći slike koje ne donose honorar autorima, slike koje su u javnom domenu.

Iako Vam, sa jedne strane, laska što drugi ljudi koriste Vaš rad u svojim projektima, sa druge je veoma iritantno videti kako javno zanemaruju Vaša prava.

Nema načina da u potpunosti sprečite ljude da kradu Vaše slike na WordPress sajtu, ali ima mnogo načina na koje ih možete obeshrabriti i osujetiti u nameri da to učine.

Ovo su dva najčešća načina kako da zaštitite svoje slike u WordPress-u:

Koristite vodeni žig na svojim WordPress slikama

Vodeni žigovi odlično funkcionišu za većinu sajtova stock fotografije. Njihova očigledna mana je što fotografije ili slike možda neće izgledati baš najbolje.

Međutim, vodeni žig možete dodati uspešno. Cilj je u tome da zadržite istančan izgled Vaših slika, a da istovremeno odvratite ljude od krađe istih.

Jednostavno instalirajte i aktivirajte Easy Watermark plugin. Nakon aktivacije, idite na Settings » Easy Watermark kako biste konfigurisali podešavanja plugin-a.

Onemogućite „hotlinking“ slika u WordPress-u

Još jedan uobičajen način na koji ljudi kradu slike je tako što ih učitavaju iz originalnog izvora. Slika se učitava sa Vaših servera i biće prikazana na veb-sajtu druge osobe bez Vaše dozvole. Ovo takođe povećava Vaš server load, kao i korišćenje protoka podataka.

Sledeće izmene vršite unutar .htaccess fajla (zameniti wpaurora.com sa Vašim domenom) :

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?wpaurora.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?google.com [NC]
RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif)$ – [NC,F,L]

Zaključak

Nadamo se da Vam je ovaj članak pomogao u zaštiti Vaših slika i onemogućavanju njihove zloupotrebe u WordPress-u.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.